Danske Tagdækkermestres Brancheforening

​​Om foreningen

​DTB sikrer kvaliteten

DTB står for Danske Tagdækkermestres Brancheforening. Det er den eneste mesterforening for tagdækningsbranchen, og den blev stiftet i 1975.

DTB-mærket er Deres sikkerhed for, at det tagdækkerarbejde, De ønsker udført, foregår med materialer, der opfylder de kvalitetskrav, der stilles til de enkelte opgaver, og udføres af professionelle, ansvarsbevidste tagdækkere, som lever op til brancheforeningens krav.

dtb har til opgave at sikre et højt niveau hos de udførende tagdækningsentreprenører. Dette sker gennem udbredelse af kendskabet til det rigtige valg af materialer, dels gennem opstilling af særlige tagdækningsspecifikationer på basis af mange års erfaringer og undersøgelser af de tagdækningsmaterialer, der anvendes.

DTB beskytter forbrugeren

Det er ikke alle og enhver med en gasbrænder og en rulle tagpap, som kan opnå medlemsskab af dtb. At blive tagdækkermester i branchemæssig forstand kræver både specialuddannelse og erfaring. De faglige specifikationer skal dokumenteres for at opnå medlemsskab. Alene af den grund, at dtb påtager sig medansvar for det arbejde, den enkelte medlemsvirksomhed udfører.

Det sker gennem dtb´s 15 års garantifond!

En DTB tagdækker har også en garantifond i ryggen! - Information om Danske Tagdækkermestres Brancheforenings Garantifond

HISTORIE OG FORMÅL

I april 1975 blev Danske Tagdækkermestres Brancheforening dannet af en kreds af tagdækkermestre fra hele landet.

Efter at de første 5 år var gået med at organisere forskelligt i den nye forenings regi, var det blevet tidspunktet for at opfylde et stort behov hos forbrugerne og projekterende teknikere for en garantiordning, som der kunne haves tillid til.

Derefter blev der i april 1980 stiftet en garantifond, hvis formål det er at fungere som forbrugerens mulighed for at få dækket et eventuelt berettiget krav mod et medlem, som har udstedt en 10-års garanti til forbrugeren. Garantierne gives på visse betingelser, som er aftrykt på garantibeviset.

I 1989 blev det så muligt at udstede garantier med en udvidet dækning af følgeskader. Hertil hører specielle betingelser, og forbrugeren må betale et beløb pr. m2 for en sådan garanti.

I 2001 blev der etableret en overbygning af 10-års garantierne, idet det blev muligt - igen på specielle betingelser og mod at betale et beløb pr. m2 - at få udstedt en garanti på yderligere 5 år.

I 2010 blev der oprettet 15 års garantibestemmelser: almindelige og udvidede med følgeskader.

SÅDAN FUNGERER GARANTIORDNINGEN

Garantibeviserne kan udskrives af det enkelte medlem af foreningen, når de tagdæknings-specifikationer, som foreningen har opstillet, er overholdt.

Garantibeviserne underskrives af formanden for Danske Tagdækkermestres Brancheforenings Garantifond, hvorved forbrugeren, som modtager det underskrevne garantibevis, er sikret adgang til at få opfyldt et berettiget krav mod det enkelte medlem, hvis dette af en eller anden grund - f. eks. død eller ophør - ikke skulle være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med en udstedt garanti på et tagdækningsarbejde.

Det maksimale beløb, som Garantifonden kan yde erstatning for pr. kalenderår, er 10 millioner kr. for samtlige skader.

Herudover er der for de enkelte garantiordninger visse begrænsninger, som indgår i de ovenfor nævnte specielle betingelser.

Kopier af alle udstedte garantibeviser opbevares i Danske Tagdækkermestres Brancheforenings sekretariat hos advokat M.P.Baruah, Kolding.

FORBRUGEREN BØR STILLE KRAV

Der findes på det danske tagdækningsmarked mange forskellige garantiordninger, som giver forbrugeren vidt forskellige muligheder, som kan være overordentlig svære at overskue og gennemskue.

Det kan være vigtigt for forbrugeren - af hensyn til sagsbehandling af en skade - at garantiordningen er ren dansk, som det er tilfældet med nærværende garanti.

Det er naturligvis også af største vigtighed, at forbrugeren ikke er afhængig af, om den enkelte tagdækningsentreprenør stadig er aktiv.

Endelig sikres forbrugeren et højt kvalitetsniveau af det udførte tagdækningsarbejde, fordi foreningen - foruden de ovenfor nævnte krav til tagdækningsspecifikationerne - også stiller andre krav til det enkelte medlem før optagelse i foreningen.

Få et gratis og helt uforpligtende tilbud:

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

stjerne (farve) 2 stjerne (farve) 2 stjerne (farve) 2 stjerne (farve) 2 stjerne (farve) 2

​​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 3 anmeldelser på​ Facebook

Dansk Tagdækning ApS

​CVR: 33049587​

​Telefon:

28 56 50 41

E-mail:

info@dantag.dk

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.